Skip directly to content

gossen : flashmetry, expozimetry, colormetry

 

gossen_1 skupina_0

Německá firma Gossen má už více než 65 leté zkušenosti ve vývoji a výrobě měřících přístrojů s využitím nejnovějších poznatků. To se odráží v dlouhodobé spolehlivosti přístrojů. Ze širokého spektra výrobků dovážíme hlavně expozimetry a flashmetry.

Od jednoduchých až po profesionální ( STARLITE 2) , colormetry – přístroje pro měření barevné teploty stálého i zábleskového světla ( COLOMASTER 3f )
Nejprodávanější přístroje: DIGISIX2, DIGIFLASH2, DIGIPRO F2, STARLITE 2 a nejnovější DIGISKY

funkce: Jak již samotný název fotografie napovídá, jedná se o kresbu světlem a právě proto, aby mohla fotografie vzniknout je potřeba, aby nějaké světlo na snímaný objekt dopadalo. Hodnotu světla je možné změřit dvěma metodami: měření dopadajícího a odraženého světla. V obou případech však expozimetr dává hodnotu odpovídající cca 18% šedé. Hodnota dopadajícího světla nás bude zajímat při snímání studiových snímků a u takových objektů od nichž se světlo téměř neodráží (např. sklo, voda atd.), kdežto odražené světlo budeme měřit například tehdy, kdy není možné měřit světlo dopadající a předpokládáme, že se hodnota osvětlení v daném prostředí neliší (při fotografování vzdálených objektů v krajině).

DIGISIX 2  DIGISIX 2 –  code: H262A    cena: 3.564,-  ( 4.312,44,- vč. dph )digitální expozimetr pro měření stálého světla s analogovým nastavením, měření kontrastu, odraženého, přímého a bočního světla, LCD display, uložení naměřených hodnot, další integrované funkce:  hodiny, alarm, funkce timer, měření teploty vč. brašničky, baterií a kabelu
DIGIFLASH 2 DIGIFLASH 2 – code: H263A   cena : 4.644,-  ( 5.619,24- vč. dph )digitální expozimetr pro měření stálého i zábleskového světla s analogovým nastavením, měření kontrastu, odraženého, přímého a bočního světla, LCD display, uložení naměřených hodnot, další integrované funkce:  hodiny, alarm, funkce timer, měření teploty vč. brašničky, baterií a kabelu
   Digipro F2

DIGI PRO F – code: H261A    cena: 6.770,-   ( 8.191,70 vč. dph )nabízí pokročilé funkce. Stačí stisknout jakékoli tlačítko a expozimetr je připraven k práci. Bílá kalota jež je umístěna na vrchu expozimetru je otočná o 90 stupňů ve dvou směrech. Ve chvíli, kdy je nasazena na expozimetru měří světlo dopadající, zatímco když se sundá, měří světlo odražené. Samotné měření se provádí pomocí prostředního tlačítka M.

V nabídce menu je na výběr měření ambientního (trvalého) a zábleskového světla, priorita času závěrky s dopočtem pracovní clony, zobrazení EV stupně, volba citlivosti v ISO i měření potřebné korekce expozice. Pohyb mezi jednotlivými funkcemi se provádí tlačítky označenými šipkami do stran a volba hodnot se provádí šipkami nahoru a dolu.

Kromě EV stupně (v rozsahu 0-19,9EV) a priority času závěrky (60min.-1/8000) je volitelná také citlivost v ISO (3,2-8000ISO). Priorita clony není samostatně volitelná avšak její hodnota je dopočítávána (při prioritě času) v rozmezí F/1,0 – F/90. Přesnost měření je udávána v hodnotě s desetinným číslem.

Kompatibilita s blesky

měření zábleskového světla je možné několika způsoby:
– prostřednictvím synchrokabelu (podporuje i více násobné měření záblesků)
– bez synchrokabelu pasivním vyčkáváním na záblesk po stisku tlačítka měření

digisky

DIGISKY –  code: H260A    cena: 8.370,-  ( 10.127,70 vč. dph )Ultratenký expozimetr Gossen DIGISKY disponující 2,2″ velkým přehledným barevným grafickým displejem umožňuje pohodlné čtení naměřených hodnot a díky kruhovému voliči je dosaženo jednoduchého ovládání jednou rukou. Hlavní předností expozimetru Gossen DIGISKY je vestavěná dálková rádiová spoušť pro bezdrátové ovládání zábleskových světel (8 volitelných kanálů). Kromě toho lze měřit dopadající i odražené světlo. Expozimetr se tak stává vhodným pro studiovou i exteriérovou fotografii.

S expozimetrem lze změřit většinu potřebných hodnot, s nimiž je možné se v praxi setkat. Kromě clony (f/1.0 – f/90), času (30min – 1/8000 sec.), expozičního stupně (-2,5/+18,5EV), kompenzaci expozice (+/-5 po 1/10 kroku) a nastavení citlivosti v ISO (3 – 16 000 ISO) je zde i režim CINE, tedy počet framů za vteřinu (v počtu 2 až 1000 snímků za vteřinu).

rozměry a hmotnost: 139x60x16mm,  100g

STARLITE II

STARLITE 2 –  code: H258A   cena: 12.700,-   ( 15.367,- vč. dph )Naprosto jedinečný profesionální měřící přístroj, který umožňuje  mimo měření odraženého a dopadajícího světla i bodové  a “ zónové “ měření.

Tvar expozimetru je podroben především praktickým účelům a na těle se téměř nevyskytují ostré hrany, které by znepříjemňovaly zacházení s přístrojem. Plastové tělo je vytěsněno proti neduhům nepříznivého počasí. Otočnou část s bílou kalotou je možné natočit o 270 stupňů pro zachování možnosti neustálé kontroly údajů na LCD displeji. Samotná bílá polokoule měřící dopadající světlo, může být při práci vysunuta či zasunuta, záleží na způsobu práce a fotografované předloze. Při fotografování rovinných předloh s plošným osvětlením (reprodukce obrazů, map atd.) se doporučuje měřit hodnotu se zasunutou kalotou, zatímco trojrozměrné objekty s kalotou vysunutou.Hodnota odraženého bodového světla se zorným úhlem 1stupně se měří prostřednictvím průzoru.Při fotografování za zhoršených světelných podmínek se indikuje podsvícení displeje.
speciální funkce: tlačítko Memory ukládá do paměti až 9 naměřených hodnot. Funkce rozdílu udává kontrast scény v hodnotách EV stupňů. Kromě EV stupně, priority času závěrky (30min – 1/8000 sec.) i clony (f/1,0 – f/128) je volitelná také citlivost v ISO (3 – 8000 ISO). Přesnost měření je udána v hodnotě v desetinných číslech.

Duální tlačítko ISO umožňuje pohotové získání naměřených hodnot při používání světlocitlivých materiálů odlišných citlivostí

Kompatibilita s blesky

měření zábleskového světla je možné několika způsoby:
– prostřednictvím synchrokabelu (podporuje i více násobné měření záblesků)
– bez synchrokabelu pasivním vyčkáváním na záblesk po stisku tlačítka měření